Jalousi - Jaloux

Jalousi er en meget ubehagelig følelse for de som rammes af denne form for psykologisk mekanisme.

Tilsyneladene er der mange der stadig tror, at jalousi er noget som man bliver født med, fordi man elsker den anden så højt eller er bange for at miste. Ja, nogle går endda, så langt til at forklare, at det er en tilstand der er svær at gøre noget ved, fordi studier af chimpanser, BANANFLUER?? og børsmægler har udvist disse karaktertræk.

Det rigtige er, at Jalousi er et underbevidst sikkerhedssystem som er tillært gennem ekstremt ubehagelige oplevelser. Dette kan der gøres noget ved gennem hypnoanalyse og hypnoterapi.

Nedenstående er et citat fra en tema aften som bliver vist på DR2. Lykke som nævnes i nedenstående gennemgik 2 behandlinger for at få sin Jalousi væk. Hypnoterapi er den hurtigste og samtidig en meget effektiv metode til at blive jalousien kvit.

DR2 Tema: Jalousi - kærlighedens gift

Vi kender den alle sammen. Den lille gnavende følelse af jalousi. Den kan være en lille påmindelse om at man er glad for sin partner, men den kan også være meget belastende. DR2 Tema ser nærmere på jalousiens væsen - lørdag 15. december kl. 20.00.

Lykkes parforhold har altid været domineret af hendes jalousi. Hun bliver desperat, når kæresten er ude, eller når han får sms'er. Hun har nu besluttet at forsøge om hypnose kan gøre hende fri af følelsen.

I dette kursus kan du se alt det som de ikke viste på TV. Du vil se hele behandlingen i sin fulde længde.

Indhold

Kurset indeholder 40 videoklip.

Alle er med forklaringer på hvad der sker i den pågældende situation. Der er desuden beskrivelser af hypnotisør Jacob Strachotta, som forklarer årsagen til de valg der træffes under behandlingen.

Behandling af Jalousi vha. hypnoanalytiske/-terapeutiske teknikker tager generelt 2-4 sessioner.

I dette kursus vil du se, hvilke stadier klienten går igennem undervejs i sin behandling som varer 2 sessioner. Du ser klientens reaktioner under hele forløbet og beskrivelsen af klientens subjektive oplevelse efter 1 behandling og hvad det har givet af ændringer kognitivt (tankemæssigt).

Derudover indeholder kurset mange forklaringer på hvordan hypnoanalyse/-terapi fungerer og hvad det er som gør at det virker.

Om Kurset

Når du har købt kurset, vil du med det samme modtage en ordrebekræftelse, der indeholder en kursusnøgle samt en udførlig vejledning, så du kommer godt igang med kurset.

Det enkelte kursus starter først når du har aktiveret kursus-nøglen. Du har 14 dage til at gennemføre kurset. Videoklip fra kurset vil stadig være tilgængelig efter de 14 dage, så du kan se dem igen og igen.

Hvert kursus er normeret til ca. 4 timer. Du kan bruge meget mere tid på det afhængig af, hvor meget du går i dybden med materialet.

Efter kurset modtager du et personligt deltagerbevis i pdf format.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Forudsætninger for deltagelse

Forudsætning: Du er uddannet Hypnotisør, Hypnoterapeut, Læge, Psykolog, Psykoterapeut, NLP-terapeut eller Terapeut.

Regression til tidligere liv og Liv mellem liv

Hvad er tidligere liv?

Når en person bliver ført tilbage til et tidligere liv vil de udforske de dybere lag af det ubevidste sind. Det kaldes det subbevidste sind. Vi har her nogle meget interessante hukommelsesspor der fortæller vores historie som sjæl. Der er ingen grænse for, hvor langt tilbage i tiden du kan hypnotisere en person. I tidligere liv kan personen optræde som enten mand eller kvinde. En meget interessant mulighed som der bliver vist i dette kursus er, hvordan du henter tidligere erfaring frem til det nuværende liv. Hvis din klient har talt et andet sprog, eller haft en evne som pianist eller kok. Så kan du gennem hypnosen hente den underbevidste erfaring frem. Det er ikke sådan, at personen straks kan eks. tale et nyt fremmedsprog efter hypnosen. Men personen vil begynde, at forstå og orientere sig meget bedre i forhold til den egenskab som er hentet til det nuværende liv.

Hvad er liv mellem liv?

Når du gennem dyb hypnose bringer en person ind i deres sjæletilstand eller hvor de er ren "bevidsthedslegeme" vil du opleve at klienten kan kommunikere direkte med deres guider, skytsånder, vejledere og det råd som er med til at beslutte hvad du som sjæl skal lære i dit liv på jorden. Denne teknik er senest blevet gjort kendt af Michael Newton som er en amerikansk hypnoterapeut der har lavet mange liv mellem liv sessioner. Han kalder sin teknik LBL (Life between life). Normalt sætter han 3 timer af til hver LBL klient for at opnå den dybe trance der skal til for at aktivere disse dybere ligende hukommelses spor og kontakt til det sjælelige liv. Hvis du tager vores trancedybde og tests kursus sammen med induktionskurset vil du lære teknikker til hurtigt at bringe personen i en tilstand hvor de er klar til at rejse til liv i mellem livene. På dette kursus vil du se og høre hvad det er klienter oplever når de er i denne tilstand. Du vil også kunne se nøjagtig hvordan hypnotisøren guider en sådan session.

Sjæletilstanden

Det er en meget stor oplevelse for en person at være i sjæletilstanden hvor de er helt frigjort fra deres fysiske legeme. I denne tilstand kan personen få oplysninger om hvorfor de er på jorden, hvad deres formål med dette liv er og hvem deres "rejsekammerater" er.

Terapeutiske muligheder

Der kan opnås en stor personlig indsigt om bla. familiemæssige relationer i det nuværende liv som skaber en dyb forståelse for de hverdags problemer/mekanismer som man bliver og har udsat sig selv for. Der vil blive afsløret en erkendelse som ligger udover det personlige plan - en slags transpersonlig oplevelse som giver klienten et meget større perspektiv på livet og de muligheder der ligger for dem som menneske. Dette kan ofte "kortslutte" ellers langvarige terapeutiske forløb og hurtigt bringe den erkendelse som løser personens problem.

Tro, forestilling eller videnskabelig fakta?

Du kan vælge at tro på tidligere liv eller ej. Din religiøse overbevisning har ikke noget at sige, når du udfører eller oplever tidligere liv gennem hypnose. Som du vil opdage på kurset tror den ene af klienterne på tidligere liv, mens den anden ikke har taget stilling til det. Vi kan ikke udfra kliniske forsøg konkludere at tidligere liv eksisterer, da dette i sagens natur er noget svært at eftervise. Men, empirien (de utallige sessioner udført at hypnoterapeuter/hypnotisører rundt omkring på jorden) fortæller at der er et område her som er værd at afdække. Oplevelser som giver stor mening for klienten dukker naturligt op uden nogen form for ledende kommentarer fra hypnotisøren. Tilsyneladende ud af ingen ting kan klienten beskrive meget detaljeret, hvor de har boet, hvad de laver, hedder, hvad årstallet er m.m. Måske du så den danske udsendelse på TV2 med Rud Grant som førte klienter tilbage i tiden og derefter blev de taget til de steder de havde beskrevet. BBC og andre tv kanaler har gennem tiderne lavet udsendelser om dette emne. Der er ingen tvivl om, at regression til tidligere liv eller imellem livene er mere end en "rejsebeskrivelse" - det har stor terapeutisk effekt for klienten.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Nye kostvaner, motion og slankning

Nye kostvaner

Nr.1 folkesygdom i Danmark er fedme. Mange klienter der kommer til hypnose vil gerne have ændret deres vaner og forhold til mad, slik, kager og søde sager. Med hypnoterapi er det utrolig let at afdække hvilke underbevidste og tidligere indlærte mønstre som "driver" en person til at spise noget "mod deres bevidste vilje". Du vil på dette kursus følge en person som kommer for at ændre på sine kostvaner og se hvad der sker under interviewet og det hypnoterapeutiske forløb. Hvilken afdækning og prioritering der bliver foretage undervejs i processen for at forandre de under- og ubevidste vaner.

Du kan ved at lære dig disse teknikker hurtigt etablere dig som specialist på dette område og med erfaringen opnå en høj succesrate der sikrer dig mere arbejde indenfor dette område.

Motion

Mange mennesker ønsker at motionere mere, men kan ofte ikke tage sig sammen til at mobilisere den motivation som det kræver. Se og hør hvordan du kan give suggestioner til det underbevidste som skaber den indre styrede motiviation som er nødvendig for at skabe en varig positiv forandring til at motionere mere.

Slankning

Ved slanke-hypnose er det ikke nok at suggere nye vaner. Du bør afdække eventuelle følelsesmæssige bindinger i personens underbevidste sind som fastholder eller forvrænger et behov som klienten har på det ubevidste plan. Ved at anvende hypnoanalyse og hypnoterapi vil du kunne finde disse behov og transformere den ressource de indeholder således at personen ikke "kæmper mod sig selv", men tværtimod får løst sit problem i den permanente del af hukommelsen. Som sidegevinst får klienten mere energi og livsglæde fordi problemet ikke længere skal modarbejdes bevidst.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis de enme du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Araknofobi - Edderkoppeskræk

Hvordan virker araknofobi

Edderkoppeskræk er en meget udbredt fobi. Det kan være stærkt generende for en persons livskvalitet at have araknofobi. Det begrænser de steder en person vil bevæge sig og samtidig vil dette underbevidste system "stjæle" noget af personens bevidste opmærksom, fordi det hele tiden skal holde øje med om der er edderkopper i nærheden.

Hvordan fjernes araknofobi

Edderkoppeskræk kan fjernes meget hurtigt med hypnoterapi. Du vil på dette kursus lære hvordan du hurtigt og med et meget kort interview finder ud af hvilken metode du skal vælge til at fjerne personens edderkoppeskræk. Edderkoppeskræk er en enkeltstående frygt hvor det underbevidste aktiverer det autonome central nervesystem når objektet (edderkoppen) opdages. Desværre for personen behøver det ikke kun at være rigtige edderkopper - ofte udløses skrækken også ved billeder af edderkopper.

På kurset følger vi en mand og en kvinde der begge lider af araknofobi. Du vil se at der er forskellige årsager til deres problems opståen og du vil lære at anvende de teknikker og metoder der effektivt eliminerer den "ukontrolable" tilstand.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Nåleskræk eller fobi for at blive stukket 

Hvad er nåleskræk?

Nåleskræk er angsten for at blive stukket. Det behøver ikke at være kun med en nål. Men kan også være at være bange for at blive skåret i som ved en operation. Nåleskræk har intet med angst for blod at gøre som er en helt anden fobi. Man anslår at ca. 10% af befolkningen lider af nåleskræk hvilket gør at mange mennesker har denne type problem. Det gør det ofte til et mareridt at skulle have taget blodprøve eller vaccineres i forbindelse med en udenlandsrejse som personen så hellere undgår.

Hvordan kureres nåleskræk med hypnose?

Ved at benytte hypnoanalyse og hypnoterapi kan du relativt enkelt afdække og transformere personens oplevelse af nåleskræk. På dette kursus bliver du præsenteret for en fyr som har nåleskræk. Han har ikke været til lægen i mange år og undgår alle besøg på hospitaler o.lign hvor der er mulighed for at blive stukket. Du vil se under dette 2 sessions forløb, hvordan klienten bliver behandlet og årsagsafdækningen bliver udført. Efter 1 session er nåleskrækken ikke helt væk, men ved 2 session findes det yderligere underbevidste materiale som var med til at fastholde tilstanden og personen bliver kureret for sin nåleskræk.

Dette kursus viser også hvor vigtigt det er at være opmærksom og vedholdende som hypnotisør for, at nå ind til sagens kerne og arbejde med noget som selv under hypnose er en ret skræmmende oplevelse for klienten.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Neglepilleri og nervøsitet

Hvad er neglepilleri?

På dette kursus vil du se to forskellige klienter som begge lider af neglepilleri. Neglepilleri er en nervøs vane (nervøs lidelse) som går ud på at personen kanaliserer et underbevidst ubehag ud på en fysisk motorisk mindre ubehag. Det gør, at personen kan holde ud at blive i den situation som de er i fordi de substituerer ubehaget hen på et område der har mindre betydning for dem.

Hvem får neglepilleri?

Neglepilleri er i princippet lidt ligesom det at bide negle, men udtrykket er bare anderledes. Alle kan få det og mange har det i mindre grad når de bliver nervøse. Det er meget irriterende for en person som gerne vil holde sine hænder og negle pæne, da det bliver fuldstændig umuliggjort af den evindelige pillen på området i og omkring neglene. Det kan samtidig også være ret smertefuldt og besværligt med forskellige salver der skal ind og blødgøre huden fordi denne hele tiden bliver generet. Samtidig er der også det sociale aspekt i at en person med problemer omkring neglene af nogle bliver kategoriseret som en nervøs person. Denne selvopfattelse påvirker ofte "neglepilleren" negativt og bidrager til et ringere selvværd. Så der er mange positive fordele ved at kunne få løst dette problem.

Du vil på dette kursus få alle de informationer du skal bruge for at løse neglepilleri en gang for alle.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat. 

Læselyst og gode studievaner

Læselyst forstærket gennem hypnose

Alt for mange mennesker ved ikke at de er blevet hypnotisk påvirket tidligere i deres liv til at have en underbevidst oplevelse af det at læse. Deres nuværende interesse og motivation for at læse kan være påvirket af noget som skete for 20 år siden. Så selvom de egentlig har lyst til at studere, læse og være engageret i det som de endda selv har valgt, så kan motivationen nogle gange svigte.

På dette kursus vil du se to klienter som hver især har brug for at kunnne henholdsvis finde motivationen til at læse og koncentrationen til studiet. Det mest interessante er at der i deres underbevidste sind ligger vidt forskellige oplevelser og indlæring til grund for hvordan det kan være at de reagerer som de gør. Nogle grunde som de overhovedet ikke var bevidst om, men som efter afdækningen under hypnoanalyse giver dem en kognitiv (tankemæssig) indsigt som forandrer deres læselyst uden bevidst indsats.

Forbedring af studievaner gennem hypnose

Lær hvordan du foretager en værdi afklaring på underbevidst niveau som giver personen mulighed for at skabe en indre styret motivation og integration af process og mål. Mange mennesker når ikke at gennemføre deres studie fordi underbevidste forstyrrelser får lov at fylde for meget. Du kan som hypnotisør hjælpe disse mennesker til at få troen på deres evner, vilje og kunnen.

Dette er coaching med forstærker. 

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Hovedpine og hypnoterapi

Fjern hovedpine med hypnose

På dette kursus vil du følge en klient som har kronisk hovedpine. Det betyder personen har hovedpine hver dag. Der er ikke fundet nogle organiske fejl ved tidligere lægebesøg. Lægebesøg skal være foretaget før hypnoterapi påbegyndes ved fysiske lidelser. Personen giver under interview udtryk for nogle meget rationelle grunde som kunne have med hovedpinen at gøre. Under hypnoanalysen viser der sig helt andre grunde til personens problem. Efter disse bliver ændret forsvinder personens hovedpine.

Hovedpine og spændinger

Hovedpine er et fysisk udtrykt symptom som mange mennesker lider af i dag. Meget ofte har det intet at gøre med at folk er stressede, arbejder meget o.lign. Ofte er det underbevidstheden som prioriterer og vurderer forskellige situationer som specielt faretruende uden at de i virkeligheden er det. Problemet er at underbevidstheden ikke har "opdaget" at personen har forandret sig bevidst. Det gør at det underbevidste sender signaler gennem centralnervesystemet til personen. Signaler som skal få personen til at stoppe op. Men disse bliver ignoreret af det bevidste sind. Dette skaber en spændingstilstand som får de mindre blodårer (kapilærer) til at trække sig sammen. Disse spændinger giver hovedpine og yderligere stress og energitab.

Du vil få nøglen til hvordan du finder de kraftigst udløsende spændingstilstande i personen. De som virkelig efter hypnoterapi vil skabe forandring i den permanente del af hukommelsen.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det enme du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

Skære Tænder under søvn

Hvad er tænderskæring?

Nogle mennesker skærer tænder mens de sover uden at de vågner af det. Dette er stærkt ødelæggende for tændernes belægningen og i nogle tilfælde slider det personens tænder i stykker. Det kan være så slemt at de får lavet en bideskinne de skal sove med om natten for at passe på tænderne. Udover at dette er generende for personens livskvalitet, så kan det også give sekundære symptomer som hovedpine og spændingstilstande i kæben.

Hvordan opstår tænderskæring?

På kurset vil du følge en klient som kommer to sessioner for tænderskæring. Du vil følge hvordan hypnoanalysen afdækker problemet i det ubevidste. Samtidig bliver der brugt Partsterapi til at "tale" med kæben som et led i det terapeutiske forløb. Du vil kunne se og høre hvordan klienten reagerer på afdækningen og hvilke indre følelsesmæssige spændingstilstande der fører til tænderskæring.

Du vil kunne bruge dette kursus til at arbejde med alle der lider af tænderskæring.

Hvis du er tandlæge er dette et interessant og enkelt alternativ til en bideskinne.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det enme du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.