Handelsbetingelser2017-03-24T00:43:33+00:00

Handelsbetingelser

1.0 Hvem er vi

1.1 JacobStrachotta.dk (“butikken”) drives af Strachotta Hypnose ApS / Institut for Avanceret Hypnose (IAH). CVR : 33949685

2.0 Hvad tilbyder vi

2.1 IAH giver dig adgang til et overvældende udbud af hypnose fagoplevelser via butikken på jacobstrachotta.dk. Vi bestræber os på løbende at have nye faguddannelser og kurser på shoppen.

2.2 At benytte butikken forudsætter, at du har adgang til internettet.

2.3 Du kan købe uddannelse i butikken vha., Kreditkort, Mobile pay, Swipp eller ringe til os på 91531212.

 

2.4 Din tilmelding til hypnosefaguddannelsen foregår via onlineformular og er bindende. Der er ingen tilmeldingsfrist. Vi anbefaler hurtig tilmelding, for at du kan sikre dig en plads.

 

2.5 Depositum betales online og restbeløb senest 30 dage før kursets startdato. Materialer er inkluderet

2.6 Hvor

Uddannelsen afholdes centralt på Sjælland. Du undervises hver dag fra kl: 09:00 til ca. 17:00

Hvis du ønsker at overnatte på hotellet skal du selv arrangere dette.

Morgenbuffet, frokost og kaffe/the er inkluderet i prisen.

2.7 Certificering

Uddannelsen inkluderer certificering ved Institut for Avanceret hypnose og Hypnosis.eu

2.8 Pris

Faguddannelsen koster 24.900,- (inkl. depositum). Beløbet er momsfrit. Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. Betalt depositum på 2000,- betragtes som bindende tilmelding og refunderes ikke 14 dages efter tilmeldingsdato. Du tilbydes den nyeste viden inden for hypnose, hvorfor der tages forbehold for ændringer i kursusindhold samt ændringer i øvrigt.

 

3.0 Indgåelse af aftale

3.1 Når du handler i butikken, er det vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og præcise.

3.2 Du kan kun handle i butikken med login

3.2.1 At handle med log-in. Du opretter en konto ved at vælge “min konto” i toppen af skærmen. Herefter skal du indtaste personoplysninger samt vælge et brugernavn og et password – så er du klar. Dit password og brugernavn er din nøgle til at kunne logge ind i butikken.

Det er vigtigt, at du passer godt på dit password og ikke oplyser det til andre. Hvis andre misbruger din konto ved brug af dit password, hæfter du nemlig selv for tab herved. Får du mistanke om, at andre kan have fået dit password, skal du straks ændre dette eller kontakte online@jacobstrachotta.dk.

3.2.2 At handle uden log-in. Du skal have et login for at kunne handle, da vi bruger dette i forbindelse med kursuskøb, hvor samme login bruges til at få adgang til kurset.

 

4.0 Personoplysninger

4.1 Du kan altid få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at IAH gør brug af disse oplysninger. Vi deler IKKE dine oplysninger med 3 part.

4.2 Hvis du opsiger aftalen, sletter vi oplysningerne om dig, når aftaleforholdet er endeligt afsluttet, medmindre lovgivningen kræver, at vi opbevarer oplysningerne i en længere periode.

4.3 I forbindelse med at du opretter log-in til butikken, vil der blive downloadet en cookie på din computer. Denne cookie skal vi bruge til identifikation af dig, når du logger ind i butikken, og det er derfor vigtigt, at du ikke sletter den.

4.4 Hvis du vil klage over HumanProgress behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til post@jacobstrachotta.dk . Du kan også klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

5.0 Rettigheder – kopiering mv.

5.1 Alle rettigheder til butikken, online kurserne og uddannelserne tilhører IAH. Du opnår ingen rettigheder til butikken eller materiale på hjemmesiden, herunder manualer, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i denne aftale.

5.2 Hvis du handler i strid med denne aftale eller krænker ophavsretten til manualer eller kurser fra butikken, er du erstatningsansvarlig og kan muligvis også ifalde straf.

6.0 Fortrydelsesret

6.1 Fra tilmeldingstidspunkt er der 14 dages fortrydelse, hvor depositum kan refunderes. Efter disse 14 dage refunderes depositum ikke.

Ved afmelding senere end 20 hverdage før kursusstart afkræves 50% af kursusafgiften.

Ved afmelding senere end 10 hverdage før kursusstart opkræves hele kursusafgiften.

6.2 Måtte der hos udbyder opstå force majeure lignende forhold, herunder hos denne(s) instruktør sygdom eller forhold der forhindrer eller vanskelig uddannelsens gennemførelse helt eller delvist, forbeholdes retten til at forlægge uddannelsessted uden at der heraf kan udledes krav.

6.3 Såfremt udbyder aflyser uddannelsen, så tilbydes elever mulighed for at komme på næstkommende hypnose uddannelse. Hvis dette ikke passer ind i elevens tidsplan, kan eleven afmelde sig og få fuld tilbagebetaling.

 

7.0 Tekniske krav – support/hjælp

7.1 Får du problemer med brugen af butikken, eller har du i øvrigt spørgsmål vedrørende butikken, kan du kontakte IAH på post@jacobstrachotta.dk

8.0 Klager

8.1 Ønsker du at klage, er du velkommen til at henvende dig til post@jacobstrachotta.dk

9.0 Ændringer

9.1 Du bør skrive denne aftale ud og gemme en kopi. Aftalen vil desuden være tilgængelig på hjemmesiden jacobstrachotta.dk.

9.2 Hvis vi foretager ændringer i vilkår, priser mv. får du besked via e-mail, hvis du handler med log-in. Alle ændringer vil endvidere fremgå under vilkår i butikken.

10.0 Tvister

10.1 Opstår der uenighed mellem dig og IAH ApS vedrørende denne aftale, og kan vi ikke tale os til rette om uenigheden, skal den afgøres efter dansk ret ved byretten i den retskreds, du bor i.

11.0 Forbehold

11.1 Der tages forbehold for tryk- og prisfejl, samt ændringer i priser, moms og afgifter. IAH er ikke ansvarlig for nedbrud af og/eller svigtende adgang til butikken, svigt i strømforsyning eller telekommunikation, hærværk (herunder computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for IAH kontrol.