Hvad er hypnose?

Hvordan virker hypnose?

Hypnose er en tilstand.

Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken dét at sove eller dét at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn.

Det yder dog ikke tilstanden fuld retfærdighed. For selvom en person kan se ud, som om kroppen er fuldstændig afslappet og nærmest sover, så sker der utrolig meget i sindet.

Mister jeg bevidstheden i hypnose?

Alle sanser bliver mere end 20% skærpet under hypnose. Du mister ikke din opmærksomhed, når du er i hypnose, men din bevidsthed arbejder mere med dig end i vågen tilstand. Hypnose kan bedst beskrives som en tilstand, hvor du har adgang til de automatiske processer, som du har tillært dig selv gennem hele livet.

Kan jeg høre hvad der foregår i hypnose?

Når en person er i hypnose, er de ikke bevidstløse, men kan sagtens høre, hvad der foregår og reagere på det. Dét, som er det interessante, er, når hypnose bliver brugt til at fange en persons (eller klients) opmærksomhed omkring en tidligere indlæring, som ønskes forandret.

Er der forskellige hypnose metoder?

Når hypnose bruges i forbindelse med at hjælpe mennesker, kaldes det hypnoanalyse og hypnoterapi. Når hypnose bruges til at lave sjov, kaldes det scenehypnose eller showhypnose.

Kan jeg hypnotiseres mod min vilje?

Der er ikke nogen, der kan hypnotiseres mod deres vilje. Det er desværre en meget udbredt misforståelse, som kommer fra mange film, hvor produceren ønsker at dramatisere processen.

Kan alle komme i dyb hypnose?

Alle mennesker kan komme i dyb hypnose, men det er ikke alle, der tillader sig at blive hypnotiseret dybt. Det er derfor vigtigt, at man – hvis man skal hypnotiseres – vælger en person, som man føler, man kan have tillid til og som samtidig respekterer ens nuværende livssituation. Jacob Strachotta har hypnotiseret tusindvis af mennesker og har derfor både bred og dyb erfaring inden for området. Du kan se videoerne på hjemmesiden som stammer fra både tv-behandlinger og showhypnose.

Tidsbestilling HypnoseKalender er ved at loade...
- Kan bookes
 
- Næsten optaget dag

Vælg et tidspunkt:

Fornavn (obligatorisk):

Efternavn (obligatorisk):

Email (obligatorisk):
Check venligst, at email er korrekt!

Telefon (obligatorisk):

Behandlingstype :
 Førstegang Opfølgende

Vi gemmer dit navn,email og tlf for at kunne sende dig en bekræftelse på din booking (EU-GDPR) :
 Ok til at gemme kontakt information

Evt. info til Jacob:

Hvad er hypnose og hypnoterapi?

Behandling med hypnose går efter at arbejde direkte med en persons underbevidste og ubevidste sind og derigennem påvirke følelser, tanker og adfærd.

Hypnose og det underbevidste sind

I dag ved man, at mange af de ting, som et menneske føler, tænker og gør, er styret af både det bevidste og det ikke-bevidste (altså det underbevidste og de ubevidste processer). Så mange ting foregår i virkeligheden uden for vores bevidste tænkning.

Er en person, som kan etablere den nødvendige tillid, der tillader en person at lade sig hypnotisere. Hypnotisører anvender sig ofte af suggestion (forslag), som redskabet til at lave positive forandringer i en persons tanker, følelser og adfærd. De senere 10 år er der sket en stor udvikling på hypnoseområdet. Det har gjort, at man faktisk nu bruger hypnosetilstanden som den tilstand, man “parkerer” personen i, mens arbejdet med at forandre personen sker.

Er en hypnotisør, som udover at kunne hypnotisere og give suggestioner, også kan arbejde terapeutisk under hypnose. En hypnoterapeut benytter sig af mange terapeutiske redskaber, som allerede er “opfundet” for at lave en følelsesmæssig ændring i klienten. På den måde kan en hypnoterapeut introducere hypnogestalt, indre barn-terapi, parts-terapi, partsmægling, sorgterapi, kognitiv psykologi, adfærdsregulerende terapier og forestillingsteknikker med videre.

Ved den rigtige trancedybde skabes der varige forandringer og gamle negative følelser, så som svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet vil blive opløst én gang for alle – og personen vil opleve det som en blokering, der er forsvundet. Når hypnose bliver brugt – og med den rette trancedybde – virker terapien med en faktor, der er 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten.

Trancedybden har stor betydning for, hvor varig forandringen er. Der er ikke nogen bestemt målestok, man kan forholde sig til, da trancedybden afhænger meget af den tillid, der skabes mellem klient og dén, der hypnotiserer. Ligeledes har det også stor indflydelse, at al frygt omkring hvad der skal ske og hvordan hypnose virker, er fjernet før sessionen.

Hypnotisør og hypnoterapeut Jacob Strachotta har arbejdet med hypnose og hypnoanalyse/-terapi i mere end 20 år.

Jacob bragte den moderne terapeutiske hypnose og fødselshypnose til Danmark.

Derudover har han demonstreret hypnosens kraft på TV flere gange og arbejdet med udviklingen af sprogets opbygning indenfor hypnose.

TILMELD DIG HYPNOSEUDDANNELSEN

En hypnotisør og hypnoterapeut diagnosticerer ikke

Men udfører et mønster afdækkende interview, der hjælper til at klarlægge, hvordan klienten oplever problemet og hvordan klienten gerne vil have det, når problemet ikke er til stede.
TILMELD DIG HYPNOSEUDDANNELSEN