Hvordan bliver man Hypnoterapeut?

Du kan her på siden se en video om, hvad faguddannelsesdelen til hypnoterapeut  indeholder eller du kan vælge at læse nedenstående tekst ,som fortæller det meste om, hvad uddannelsen indeholder.

Vi beskæftiger os med hypnoterapi i 3 dage. Hypnoterapeut delen er utrolig fascinerende, fordi du her vil komme til at opleve, hvordan du kan ændre nogle af de kraftige følelsesmæssige indlæringer, der er i en persons følelsesmæssige del af hjernen.

I virkeligheden er vi mennesker, rent hjernemæssigt, stadig opbygget sådan, at vi har flere dele af hjernen, der kan gå i aktion på forskellige tidspunkter. Så dét, der ikke har forandret sig, er en del af mennesket hjerne, der er omkring 50 millioner år gammel.

I hjernen findes en reptil del, den ældste del af hjernen, den limbiske del, som er den følelsesmæssige del og uden omkring ligger NeoCortex, den yngste del af hjernen, som er den kognitive, tankemæssige, abstrakte del af hjernen, hvor du har din forestillingsevne og din evne til at evaluere, rationalisere, syntesere information og tænke helheder, enkeldele. Den del af hjernen, der er den yderste skal, kan nogen gange gå ind og konflikte med den følelsesmæssige del af hjernen og der kan man anvende hypnoterapi til at  komme ind og finde konflikterne og opløse dem.

Der findes nogle grundlæggende følelser i mennesket, som er meget styrende for, hvordan vi har det i den dagligdag, som vi er i. Du vil komme til at lære, hvordan du finder ind til de følelser, når det er, du hypnotiserer en person. Du vil også lære, at finde ud af, om de følelser er i spil, når personen er i det system, hvor de oplever problemet?

Så du lærer ikke bare nogle teknikker. Du lærer også  systemisk tænkning, hvor du finder ud af, hvordan arbejder tingene sammen, ikke kun inden i mennesket, men også det samfund som de er en del af og det miljø de er i. Hvad har de egentlig lært fra barnsben af?  Hvilke påvirkninger har de været udsat for under deres opvækst?  Du vil komme til at lære, at hjælpe personen til at forandre nogle af de mønstre, som har ligget derinde så længe og som de føler sig trygge ved. Det er dét, der mange gange er hele udfordringen. Samtidigt med at personen oplever det som et problem, er det også et trygt punkt for dem. De ved, hvad det er, de har og ved ikke, hvad de får.

Du vil lære at gå ind og hypnotisere personen og med hypnoterapeutiske redskaber gå ind og stadigvæk lave noget nyt som er trygt, men mere trygt end det gamle de havde. Her er det vigtigt, at personen er på det rigtige dybde niveau, for at det foregår effektivt, hurtigt og også så behageligt som muligt for personen.

Så jeg vil give dig muligheden, for at lære at hypnotisere andre mennesker.  Du får et værktøj, som vil hjælpe andre mennesker og du kan praktisere med det. Men jeg vil også give dig muligheden for at lave en klinik, hvor du kan hjælpe andre mennesker med at overkomme nogle problemer, som de har i deres hverdag af psykologisk karakter. Det kan også være livsstilsygdomme.

En anden del er at bearbejde nogen, som har gået alt for lang tid med et problem, sådan at de også socialt er blevet påvirket af dét, de har været i. Sådan at de rent faktisk hele tiden bliver tricket af omgivelserne omkring nogle tanker, nogle følelser og nogle handlinger de har om sig selv. Her  er det vigtigt, at kunne gå ind og benytte sig af nogle mere kraftige redskaber til forandring. Det lærer du på hypnoterapeut delen, som er den sidste tredjedel af uddannelsen.

Din egen udvikling på uddannelsen.

På uddannelsen får du mulighed for at lære, at kurere dig selv ved at forebygge med sunde tanker, dvs. at disciplinere dit eget underbevidste sind. Måske har du haft nogle ting eller mål du ville nå, men du har ikke rigtigt kunne nå dem, fordi du måske har modarbejdet dig selv uden at vide det rent underbevidst.Det kan være påvirkninger fra  den familie du er vokset op i,  det miljø du har været i eller de beslutninger du har truffet undervejs i dit liv. Så du vil få noget mere med, når du går fra uddannelsen end bare dét, at have nogle teknikker.

Du vil lære en systemisk tankegang og du vil lære noget omkring menneskesyn og hvordan sindet  fungerer. Mennesker virker rent underbevidst og bevidst.Du vil lære, hvad det bevidste sind gør, hvad det underbevidste sind gør og hvad det ubevidste sind gør. Ikke kun i andre mennesker, men også i dig selv.

Du vil blive undervist på flere forskellige måder. I de 8 dage kurset varer, møder du kl. 9 om morgenen og vi er færdige kl. 17.  Jeg kan love dig, at der ikke bliver holdt særlig mange pauser. De pauser, der bliver holdt er meget effektive. Du vil, hvis du ønsker det, blive hypnotiseret flere gange undervejs under forløbet og selv opleve, hvordan er det at være i hypnose. Du vil blive hypnotiseret så mange gange, at du faktisk kommer til at opleve, at din trancedybde også bliver dybere.

Hver gang man bliver hypnotiseret går man dybere ind i hypnose, længere ind i tilstanden og føler sig mere tryg ved det. I virkeligheden, når du får dit underbevidste sind til at arbejde med dig, så er det utrolig nemt at skabe de muligheder, du gerne vil have i dit liv.

tv hypnoterapeut Jacob Strachotta
TILMELDING

Underbevidstheden er utrolig målorienteret.

Den skal have at vide, ”hvor er det jeg skal gå hen”, - og hvis der findes en proces i verden, der kan føre dig til dit mål, så vil den finde det. Vores bevidste sind er mere detail og proces orienteret og det underbevidste meget målorienteret. Alle fænomener, teknikker og alt det tænkning der ligger bag, når man arbejder med et menneske, vil du komme til at lære.
TILMELDING
Hypnose hypnoterapi hypnoterapeut online kurser
TILMELDING

Hypnose online videreuddannelse og efteruddannelse:

Få adgang til Danmarks største vidensbank om hypnotisme. Hypnotisør og Hypnoterapeut Jacob Strachotta stiller – online – efteruddannelse til rådighed for din videre udvikling som hypnotisør og hypnoterapeut. Her formidles teknikker, sprog, indføring, kommunikation på en måde, så du både får det visuelle og auditive input.

Fra vores store videokatalog kan du vælge de fleste gængse emner, som du kan komme ud for, når du skal arbejde med hypnose og hypnoterapi. Du får det hele præsenteret med en pædagogisk didaktik, som sikrer, at du lærer stoffet.

Efter klasseundervisningen har du frit adgang til ca. 280 timers online undervisning, fordelt på 9 emnekurser, 3 fagkurser og 1 specialekursus.

Hvordan foregår online hypnose uddannelse?

Hvis du f.eks efter uddannelsen skal have en klient til slankning og du synes, du har brug for nøjagtig information om, hvordan du gennemfører det ( interview ark, teknikkerne, hvad du kan komme ud for under hypnosen, de forhindringer der kan være…osv), så kan du tage det efteruddannelses modul, der netop handler om det og få al den viden du skal bruge, for at løse det succesfyldt.

Når du har nøglen, vil du kunne hjælpe alle mennesker, der kommer for at slanke sig. Du kan i ro og mag studere, når du har tid og lyst. Vi har Danmarks mest omfattende efteruddannelse med høj kvalitet i både faglighed og pædagogik.

 

Undgå  “kaffesnak” og unødige sociale dialoger, der tit opstår blandt mennesker, der mødes og få den RENE faglige efteruddannelse, når du har brug for den. Vores efteruddannelse er online, så du kan tage den, når du har tid. Samtidig undgår du unødige udgifter til ophold og forplejning. Vi har de fleste temaer, som du måtte møde indenfor hypnose og hypnoterapi og vi opdaterer løbende og efter behov.

TILMELDING
“Det har været inspirerende, spændende, motiverende og overraskende at deltage på din uddannelse. Vores hold fungerede super godt og du har vist stor rummelighed og indsigt.”
“Du har indfriet alle mine forventninger til kurset. Jeg har været meget glad for, at jeg tog uddannelsen hos dig.”
TILMELD

Danmarks mest inspirerende uddannelse til hypnotisør og hypnoterapeut.

En hypnose uddannelse, hvor du HELT SIKKERT kan gå ud praktisere, efter du har gennemgået uddannelsesforløbet.
TILMELD